SHOWCASE

กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
บรรยากาศการอบรมการใช้ไฟสตูดิโอครั้งที่ 2
นิทรรศการภาพถ่าย Chiang mai Portrait โดย รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์

NEW&EVENTS